Video fra ZenRobotics - ZenRobotics Waste Rush

Automatisering gjør anlegg smartere

AI-drevne roboter erstatter ineffektive og kostbare manuelle prosesser, og sørger for at verdifulle resirkulerbare materialer ikke går til spille. 

Høyere automatisering resulterer i lavere kostnader og risiko knyttet til bruk av manuell sortering, samt mindre nedetid på anlegget.

Smarte sorteringsløsninger oppnår høyere gjenvinningsgrad i målet mot sirkulær økonomi.

Referanseanlegg

Å investere i et fullt robotisert gjenvinningsanlegg i industriell skala er et viktig skritt i retningen av å skape en bærekraftig fremtid. Du kan øke sorteringskapasiteten betraktelig i motsetning til den ineffektiviteten konvensjonelle anleggsoppsett har vist til nå. Med Terex Recycling Systems sin ZenRobotics-løsning ønsker vi å være din beste partner for å designe og bygge prosessene dine rundt AI-baserte robotteknologier for avfallssortering. Nedenfor sees en rekke anlegg som har stor suksess med sine ZenRobotics-roboter.

Bjorstaddalen

Løsning: Standalone
Robot: Heavy Picker
Avfallstyper: C&D, C&I
Lokasjon: Skien - Norge

Norges første AI-drevne robotsorteringsanlegg for industriavfall.

REMEO

Løsning: Greenfield
Robot: Heavy Picker
Avfallstyper: C&D, C&I
Lokasjon: Finland

Anlegget dekker mer enn 30 prosent av alle behov for resirkulering av avfall i Helsingfors-regionen i Finland.

Eberhard

Løsning: Greenfield
Robot: Heavy Picker
Avfallstyper: C&D, C&I, Inert
Lokasjon: Sveits

200 tonn blandet avfall sortert på én time.

Carl F

Løsning: Standalone
Robot: Heavy Picker
Avfallstyper: C&D, C&I, Inert, Metall, Treverk
Lokasjon: Sverige

ZenRobotics sine roboter er i drift 24/7.

Sogetri

Løsning: Greenfield
Robot: Heavy Picker
Avfallstyper: C&D, C&I, Husholdningsavfall
Lokasjon: Sveits

AI-roboter har økt gjenvinningsgraden til 80 %.

Spross

Løsning: Retrofitted
Robot: Heavy Picker
Avfallstyper: C&D, Husholdningsavfall
Lokasjon: Sveits 

Roboter behandler +180 000 tonn avfall årlig.

Lundstams

Løsning: Standalone
Robot: Heavy Picker
Avfallstyper: C&D, C&I, Inert, Metall, Treverk
Lokasjon: Sverige 

Bruk av robotikk til resirkulering har gitt en kostnadsbesparelse på ca. 20 000 € hver måned.

Altem (Schroll Group)

Løsning: Retrofitted
Robot: Fast Picker
Avfallstype: PET Plastics
Lokasjon: Frankrike

Robot trekker ut gjenværende forurensninger med høyeste nivå av renhet.

Masotina

Løsning: Retrofitted
Robot: Fast Picker
Avfallstyper: DMR Waste
Lokasjon: Italia 

De utvidet sitt teknologiske lederskap til å inkludere AI-basert avfallssorteringsrobotikk.

Grundon

Løsning: Retrofitted
Robot: Fast Picker
Avfallstyper: HDPE & PET Plastics
Lokasjon: England

Har optimalisert sin avfallssorteringsprosess for å plukke produkter med høyere verdi og øke effektiviteten med bruk av en Fast Picker.

Kuljetusrinki Oy

Løsning: Greenfield & Standalone
Robot: Heavy Picker
Avfallstyper: C&D, C&I, Wood, Inert & Plastic
Lokasjon: Finland  

En helautomatisk sorteringsstasjon, drevet av tre ZenRobotics Heavy Pickers. Sikker sortering og høy-IQ AI-drevne roboter.